หวยออนไลน์

หวยใต้ดินเป็นค่านิยมคู่ความเป็นไทยมานาน

หวยใต้ดินในแง่จิตวิทยาแล้ว ค่านิยมและความเชื่อ ชี้นำพฤติกรรมของบุคคลในการดำเนินชีวิตในสังคม


แทงหวย

พฤติกรรมการเล่นหวยมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปฏิกิริยา halo effect คือ เป็นการับรู้ของบุคคล (Perception) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วตัดสินใจ (Decision) เชื่อตาม จึงทำให้เกิดความเอนเอียง มีงานวิจัยเรื่อง หวยใต้ดิน : มุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยผ่านธุรกิจการพนัน ของ นพนันท์ วรรณเทพสกุล (2554) พบว่า

หวยออนไลน์ การเล่นหวยมีลักษณะเด่นต่างจากการพนันชนิดอื่น ตรงที่มีมิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องอยู่มาก และเข้ากันได้กับวิถีชีวิตในแบบพึ่งพิงอุปถัมภ์ของคนไทย คุณลักษณะพิเศษหลายอย่าง ruay

หวยมาเลย์ เป็นต้นว่า การเล่นหวยให้ความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม เป็นการปรับตัวของบุคคลในการดำเนินชีวิตในสังคม ที่สมาชิกจำนวนมากมีการเล่นหวยเป็นกิจวัตร จึงทำให้เกิดค่านิยมและความเชื่อร่วมในสังคมนั้นๆ หวยเป็นการเสี่ยงโชคกับตัวเลขที่ผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกว่าเล่นง่าย สร้างความหวังให้กับบุคคล ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่เข้าถึงง่ายที่สุด โดยมากผู้เล่นจะใช้เงินจากการทำงานตามปกติ หรือเงินเก็บสะสม

หวยไทยรัฐ

หวยลาวส่วนหนึ่งมาเล่น จึงไม่คิดว่าตนเองนั้นต้องเดือดร้อนเมื่อทายเลขไม่ถูก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นหวยตัดสินใจซื้อหวยในแต่ละงวดในการศึกษานี้ประกอบด้วย ความชอบเสี่ยงโชค ความสนุกสนาน อยากรวย จึงทำให้มีพฤติกรรมเสาะแสวงหา (seeking behavior) “เลขเด็ด” แม้แต่ในความฝัน บางคนฝันทุกวงรอบของการออกหวย ที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก (Subconscious) หากอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่มีความเชื่อคล้ายกันเผยแพร่เลขเด็ดมากระตุ้น ที่มาจากหลายแหล่งหลายทิศทาง เช่น พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิงสาราสัตว์ สิ่งแปลกประหลาด หรือแม้แต่จากเพื่อนในกลุ่มไลน์ต่างๆจะทำให้บุคคลพร้อมเข้าถึงการเล่นหวยทันที ในขณะที่การศึกษาของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร พบว่า หวยใต้ดินดํารงอยู่ได้ เนื่องจากธุรกิจหวยใต้ดินสัมพันธ์กับโครงสร้างในสังคมที่สนับสนุนผู้ขายและผู้เล่น กล่าวคือ กลุ่มผู้ขาย/กลุ่มผลประโยชน์ เป็นโครงสร้างด้านอุปทาน มีอุปสงค์จากผู้เล่นที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน หาซื้อหาขายได้ง่ายทำให้การขายหวยใต้ดินไปอย่างกว้างขวางและแนบแน่น ขณะที่หวยรัฐบาลมีข้อจํากัดในการเข้าถึงผู้เล่น หาซื้อได้ยากกว่าและบางทีก็ไม่ได้เลขตามที่ต้องการ จึงทําให้คนไปนิยมเล่นหวยใต้ดินแทน อย่างไรก็ตาม ในแง่เชิงจิตวิทยาแล้ว การเล่นหวยมักยืนอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและความหวังของบุคคลที่พร้อมเข้าถึง อีกทั้งการเข้าถึงง่ายและจับต้องได้ จึงทำให้พฤติกรรมการเล่นหวยของคนไทยมีแนวโน้มยั่งยืน เพราะโครงสร้างทางสังคมเอื้ออำนวยนั่นเอง

บทความทั้งหมด

หวยจับยี่กี